„PEJZAŻ I PORTRET – Fotografia emocjonalna”

wystawa fotografii profesora Jana Dzidy w Galerii ATH

 

Zaproszenie do Galerii Akademickiej ATH

Pragniemy zaprosić na zwiedzanie wystawy fotografii naszego szacownego klubowego Kolegi Profesora Jana Dzidy. Zdjęcia są pokazywane w Galerii Akademickiej ATH przynajmniej do końca marca. Wystawę opatrzył wstępem jej kurator Profesor Ernest Zawada. Fotoreportaż powstał w trakcie przygotowywania wystawy, zdjęcia wykonali Agnieszka Będkowska-Kopczyk i Jan Dzida.

„PEJZAŻ I PORTRET – Fotografia emocjonalna”– wystawa fotografii profesora Jana Dzidy

Od dnia 1 marca 2021 r. w Galerii Akademickiej ATH prezentowana jest wystawa fotografii profesora Jana Dzidy, nosząca tytuł: „PEJZAŻ I PORTRET – Fotografia emocjonalna”. Na ekspozycję składa się osiemnaście fotoram z przedstawieniami form pejzażowych i portretowych, o szczególnej emanacji estetycznej, polegającej na oddziaływaniu środków wyrazu plastycznego. Emocje Autora skupiają się na poszukiwaniu piękna w najbardziej naturalnych  i nastrojowych sekwencjach obrazowania malarskiego, realizowanego w tym przypadku w technice fotograficznej. Wystawa będzie prezentowana do 31 marca 2021 r.

Profesor Jan Dzida filmuje i fotografuje od ponad 50 lat. Od 1969 roku jest związany z Amatorskim Klubem Filmowym „Klaps” w Chybiu. W latach siedemdziesiątych był autorem zdjęć do większości filmów zrealizowanych wraz z bratem Franciszkiem Dzidą – liderem filmowców z Chybia. Współtworzył specyficzny kształt i styl twórczości tej grupy. Filmy Klubu były wielokrotnie nagradzane na krajowych i zagranicznych przeglądach kina nieprofesjonalnego.

Aktualnie zajmuje się głównie fotografią. W swoich pracach stosuje oszczędne środki wyrazu, unikając elektronicznych korekt i przetworzeń. W fotografii pejzażowej szuka piękna i klimatu w pozornie zwyczajnym otoczeniu. Pociąga go pokazywanie przyrody nieco dzikiej, pozostawionej sobie – mogą to być nawet chwasty czy zeschłe gałęzie. Ulega też urokowi mikro-pejzaży, skupiając się na układzie linii i plam barwnych, w celu uzyskania końcowego efektu plastycznego, pewnej dekoracyjności. W fotografii portretowej najbardziej ceni naturalność i możliwość przekazania emocji – nastroju chwili. Unika silnego oświetlenia studyjnego, uważając, że niszczy ono przekaz psychologiczny osoby fotografowanej. Zwykle jego portrety są obrazami jakby wyjętymi z codzienności, co wydaje się mieć związek z jego „rodowodem” filmowym, gdzie najważniejsze było osiągnięcie naturalności i oddanie klimatu określonej sceny.

W 2019 roku Amatorski Klub Filmowy „Klaps” otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Jan Dzida odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Z bielską uczelnią jest związany od początku jej istnienia. Studia rozpoczął z pierwszym rocznikiem studentów w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, gdzie późnej podjął pracę. Po przekształceniu uczelni, kontynuował zatrudnienie w Akademii Techniczno-Humanistycznej, jako pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista w dziedzinie budowy pojazdów.

 

prof. dr hab. Ernest Zawada,

Kurator Galerii Akademickiej ATH

https://www.ath.bielsko.pl/pejzaz-i-portret-fotografia-emocjonalna-wystawa-fotografii-profesora-jana-dzidy/

(z 15 marca 2021)