W piątek 24 listopada 2023 roku pożegnaliśmy Władysławę Dzidę, żonę Franciszka, Klapsowiczkę.
Została pochowana na cmentarzu w Chybiu, obok bliskich, miała 77 lat. Niech spoczywa w pokoju.