Odeszła Danuta Ryszka.


Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła nasza Koleżanka klubowa – Danuta Ryszka.
Droga zmarła była ważną osobą w „Klapsie”, do niedawna przychodziła na wtorkowe spotkania klubowiczów. Pani Danka, Danusia, Dana była Członkinią klubu od 1971 roku. Obdarzona wysokimi kompetencjami organizacyjnymi i interpersonalnymi, wykorzystywała je w pracy na rzecz klubu. Pełniła funkcje Komisarza przeglądów filmowych oraz Festiwali Nieprofesjonalnych Filmów Fabularnych „Fabuła – Chybie”. Organizowała warsztaty filmowe oraz imprezy towarzyszące takie jak bale, spotkania, rocznice, jubileusze. Była sekretarzem klubu, prowadziła kroniki. Uczestniczka festiwali „POL – 8”, OKFA i innych. Brała udział w plenerach, spotkaniach filmowych, dwóch wyjazdach klubowych do Danii. Wystąpiła w filmach dokumentalnych Krzysztofa Wierzbickiego „Kieślowski i jego amator”, uczestniczył w wywiadach do książki Beaty Berezy i Grzegorza Szymanika „Nietutejsi. Kieślowski w Chybiu i inne opowieści”, w dokumentalnym projekcie rejestracji wywiadów z klapsowiczami, wsparła projekt niemieckiej badaczki Margaret Wach „Wizualizacje niewidoczne” Amateurfilm und seine kulturellen Praktiken w Polsce 1953-1989. W ostatnich latach wzięła też udział w plenerach w Lanckoronie, Krakowie i Katowicach, a jej zdjęcia znalazły się na zbiorowych wystawach poplenerowych. W 2019 roku za wieloletnią działalność na rzecz klubu oraz za społeczne zaangażowanie cennego potencjału, osobistych predyspozycji i zasobów w rozwój i funkcjonowanie AKF „Klaps” została uhonorowana Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Bliskim składamy szczere kondolencje.