OBÓZ HARCERSKI DROOGMYŚL

Przynależność do drużyn harcerskich i zuchowych było jedną z popularniejszych aktywności dziecięcych i młodzieżowych przynajmniej od lat 60. O historii ruchu w gminie Chybie można przeczytać w wydawnictwach poświęconych szkołom, ponieważ drużyny powstawały i funkcjonowały w ramach placówek edukacyjnych, a także w publikacji „Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności”. Ważnym przedsięwzięciem w działalności struktur były biwaki i obozy. W Drogomyślu w dzielnicy Wierzbina do dziś znajduje się baza obozowa, która okres świetności ma już za sobą, ale przez wiele lat była regularnie wykorzystywana. Zestaw fotografii udostępniła Pani Janina Motylewska, która przez długi czas pełniła funkcje Komendantki Hufca Strumień oraz Komendantki Obozu, a pochodzą właśnie z obozów harcerskich w Drogomyślu.