GRUSS AUS CHYBI

Wykorzystując niezwykle bogate zbiory Krzysztofa Puzika, w 2003 i 2004 roku przygotowano i wydano serię widokówek zatytułowanych „Żabi Kraj na starej widokówce”. Pocztówki pokazują najbardziej charakterystyczne budynki i ulice Chybia, Mnicha i Zarzecza.

Pakiet nadal można nabyć w GOK, choć wydawnictwo ma już 20 lat!