Zestaw zdjęć zrobionych w sali przy cukrowni dowodzi niezbicie, że zakład uczestniczył we współzawodnictwie pracy czyli mechanizmie obecnym w całym bloku państw socjalistycznych, którego celem było zwiększanie intensywności pracy. W Polsce początkowo współzawodnictwo pracy dotyczyło młodzieży i dwóch gałęzi gospodarki: górnictwa i włókiennictwa. Ważną częścią tego mechanizmu byli przodownicy pracy. Wyścig w przekraczaniu norm produkcyjnych był niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia liderów w rywalizacji. Proporczyk widoczny na pierwszym planie wielu z tych fotografii został przyznany zdobywcom pierwszego miejsca, prawdopodobnie w obszarze owego współzawodnictwa pracy przemysłu cukrowniczego, a uroczystość mogła być zorganizowana z okazji podsumowania okresu realizacji planu produkcyjnego.

Można zerknąć do encyklopedii i zapoznać się z hasłem „współzawodnictwo pracy”: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wspolzawodnictwo-pracy;3998463.html (dostęp: 27.12.2022)

Polecamy też ciekawy artykuł Jan Dziadula w tygodniku „Polityka” z lipca 2022 roku: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/2175351,1,kto-wyrabie-wiecej-ode-mnie-wincenty-pstrowski-tytan-pracy.read (dostęp: 27.12.2022)