Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowiło Międzynarodowy Dzień Dziecka w latach 50. W Polsce i krajach byłego „bloku socjalistycznego” święto obchodzone jest 1 czerwca. Obchody MDD wiążą się z procesem uznania i kształtowania praw dziecka. Zdjęcia pokazują jak świętowano Dzień Dziecka w największym zakładzie w Chybiu. Dla dzieci pracowników cukrowni zorganizowano spektakl kukiełkowy, gry i zabawy, tańce, obdarowano je też słodyczami. Impreza odbyła się w cukrowniczej sali widowiskowej.