Capstrzyk to według SJP „wieczorny przemarsz wojska lub członków jakiejś organizacji ulicami miasta, zwykle z orkiestrą, odbywający się w przeddzień jakiejś uroczystości”. Zbiór zdjęć ukazuje przemarsz orkiestry, harcerzy, przedstawicieli władz, urzędników, organizacji społecznych w przeddzień Święta Pracy. Prawdopodobnie zebrano się pod cukrownią by przejść pod pomnik czerwonoarmistów i złożyć tam wieńce i kwiaty.

Prosimy o uzupełnienie informacji.