Budowa strażnicy OSP Mnich. Lata 80.

 

Pomysł budowy nowej strażnicy w Mnichu miał się zrodzić w latach 70., postanowiono umiejscowić remizę na działce kupionej niegdyś pod budowę kościoła. W 1982 roku powstał komitet budowy strażnicy, gromadzono środki a 2 stycznia 1984 roku naczelnik gminy Chybie wydał oficjalną zgodę na budowę strażnicy. Na działce pojawia się materiał, rusza produkcja pustaków, Józef Różycki z Chybia i Edward Kisiel z Ciszyna projektują budynek, w 1987 wmurowano kamień węgielny i wreszcie 10 listopada 1991 roku odbyły się uroczystości przekazania strażnicy mniskim strażakom.

(Więcej można przeczytać w książce „Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności” W. Kiełkowskiego albo zasięgnąć języka u samych strażaków)