Ochotnicze Straże Pożarne przed II wojną światową

Najstarsza w naszej dzisiejszej gminie jednostka OSP powstała w 1905 roku w ówczesnym Zarzeczu. Jak pisze w monografii W. Kiełkowski do utworzenia straży przyczyniły się tragiczne pożary, a szczególnie ten, który strawił dom przełożonego gminy. W Mnichu, Chybiu i Zaborzu Ochotnicze Straże Pożarne zakładano w latach 20. po I wojnie światowej. Organizacja tych specyficznych stowarzyszeń jest pięknym przejawem solidarności, współdziałania i postaw obywatelskich. Ważny cel i współdzielona troska o bezpieczeństwo jednoczyły społeczności, które, jak zaświadczają historie każdej OSP, w krótkim czasie skutecznie gromadziły środki, siły i doprowadzały do powstania jednostek, wyposażenia w sprzęt i budowy remizy.

1 – Jubileusz 10 lecia OSP Chybie 1935

2 – OSP Mnich okres miedzywojenny

3 –  Przedwojenne zdjęcie OSP Cukrownia połowa lat 30 tych

4 – Przemarsz OSP Mnich w Chybiu prowadzi nauczyciel z Mnicha Dawid

5 – założyciele OSP w Mnichu