11.02.2015r. w ramach Zielonej Akademii Filmu i Fotografii grupa młodzieży uczestnicząca

w warsztatach filmowych oraz fotograficznych wraz z instruktorami odwiedziła Polską

Akademię Nauk w Gołyszu, gdzie z bliska mogła przyjrzeć się pracy w zakładzie PAN

Gołysz.