W dniu 30 marca ekipa AKF „Klaps” w składzie osobowym Józef Brzóska , Kazimierz Pudełko, Zbigniew Szweblik i Rafał Cymorek , odbyła roboczą wizytę w siedzibie Filmoteki Śląskiej w Katowicach, gdzie spotkała się z Panią Agatą Tecl – Szubert reprezentującą  Filmotekę. Spotkanie dotyczyło możliwości realizacji we współpracy z Filmoteką Śląską projektu digitalizacji materiałów archiwalnych na taśmach 8 mm i 16mm, będących z zasobach klubowych.  Ekipa zwiedziła również pomieszczenia Filmoteki, pomieszczenia techniczne do renowacji taśm filmowych i magazyny filmowe.  Mamy nadzieję, że już w niedługim czasie projekt wejdzie w zdecydowaną fazę wspólnej realizacji.