JAN DZIDA

OPOWIADANE FOTOGRAFIAMI. KRAJOBRAZY I LUDZIE 3

WYSTAWA FOTOGRAFII

MUZEUM IM. GUSTAWA MORCINKA W SKOCZOWIE

WYSTAWA BĘDZIE CZYNNA OD 13.06.2024 R. DO 12.07.2024 R.

Wystawa dotyczy pasji Jana Dzidy, równoległych względem aktywności
i zainteresowań zawodowych, którymi od ponad 50 lat są film i fotografia. Swoje doświadczenie zdobywał w Amatorskim Klubie Filmowym „Klaps” w Chybiu, do którego wstąpił w 1969 roku i działa do dzisiaj, od ubiegłego roku należy również do Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W swoich pracach stosuje oszczędne środki wyrazu, unikając elektronicznych korekt i przetworzeń. W fotografii pejzażowej szuka piękna i klimatu w pozornie zwyczajnym otoczeniu. Pociąga go pokazywanie przyrody nieco dzikiej, pozostawionej sobie. Czasami świadomie akcentuje techniczne twory człowieka, które mimo, że wydają się szpecić krajobraz, współtworzą szczególny klimat. W fotografii portretowej najbardziej ceni naturalność i możliwość przekazania emocji osoby fotografowanej – nastroju chwili. W ostatnim okresie, w fotografii portretowej jak i pejzażowej, podejmuje próby osobistej wypowiedzi na niektóre tematy nurtujące współczesnego człowieka.