Wystawa fotografii Jana Dzidy w Galerii GIL

Politechniki Krakowskiej pt.:

OPOWIADANE FOTOGRAFIAMI

KRAJOBRAZY I LUDZIE 2

Wystawa dotyczy pasji Jana Dzidy, równoległych względem aktywności i zainteresowań zawodowych, którymi od ponad 50-ciu lat są film i fotografia. Swoje doświadczenie zdobywał w Amatorskim Klubie Filmowym „Klaps” w Chybiu, do którego wstąpił w 1969 roku i działa do dzisiaj. W latach siedemdziesiątych był autorem zdjęć do większości filmów zrealizowanych w klubie, również tych najważniejszych stworzonych z bratem Franciszkiem Dzidą – wiodącym filmowcem z Chybia.

 

ulotka_jan dzida_1 – 7

Współtworzył specyficzny kształt i styl twórczości tej grupy. Filmy klubu były wielokrotnie nagradzane na festiwalach i przeglądach kina niezależnego, najpierw krajowych, później również zagranicznych. Aktualnie zajmuje się głównie fotografią. Od ubiegłego roku działa również w Cieszyńskim Towarzystwie Fotograficznym. W swoich pracach stosuje oszczędne środki wyrazu, unikając elektronicznych korekt i przetworzeń. W fotografii pejzażowej szuka piękna i klimatu w pozornie zwyczajnym otoczeniu. Nie szuka egzotyki.

 

Pociąga go pokazywanie przyrody nieco dzikiej, pozostawionej sobie. Czasami świadomie akcentuje techniczne twory człowieka, które mimo, że wydają się szpecić krajobraz, współtworzą szczególny klimat. W fotografii portretowej najbardziej ceni naturalność i możliwość przekazania emocji osoby fotografowanej – nastroju chwili. Zwykle jego portrety są obrazami jakby wyjętymi z codzienności, co wydaje się mieć związek z jego doświadczeniami filmowymi. W ostatnim okresie, w fotografii portretowej jak i pejzażowej, podejmuje próby osobistej wypowiedzi na niektóre tematy nurtujące współczesnego człowieka. Są to przemoc wobec kobiet, czy wątpliwości związane z niekontrolowanym rozwojem cyfrowych środków komunikacji. Posiada odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz ma wkład w uzyskaniu medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez Amatorski Klub Filmowy „Klaps” w 2019 roku. Autor jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, oddziału w Filii w Bielsku-Białej, gdzie następnie podjął pracę. Po przekształceniu uczelni kontynuował zatrudnienie w Akademii Techniczno-Humanistycznej, w ostatnim okresie jako samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista w dziedzinie budowy pojazdów. Galeria GIL, w której są wystawione fotografie, stanowi równocześnie czytelnię Biblioteki Głównej w siedzibie Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24. Przewija się tam dużo młodzieży studenckiej ze wszystkich wydziałów uczelni. Jest
czynna codziennie w godz. 10.00 – 18.00, w okresie od 9 – 29.04.2024.