AKF „Klaps” nagrodzony.

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. Piotr Gliński przyznał Amatorskiemu Klubowi Filmowemu „Klaps” nagrodę okolicznościową. Starając się o nagrodę opisaliśmy osiągnięcia i działalność klubu, przesłaliśmy do ministerstwa pokaźną próbkę naszych dokonań a w uzasadnieniu pisaliśmy:

W Amatorskim Klubie Filmowym „Klaps” wciąż wymienia się myśli, uczy się od siebie, wspólnie działa i tworzy, realnie integruje z osobami niepełnosprawnymi, promuje istotne, humanistyczne wartości. W roku jubileuszowym powstanie kilkadziesiąt projektów artystycznych i plany na przyszłość. Uważamy, że za śmiałą i piękną ideę, nowatorskie i wielorakie działania, nadążanie za trendami, bogaty dorobek twórczy i wartościowy wkład w historię ruchu amatorskiego i polskiego kina, wielkie zaangażowanie w ochronę regionalnego dziedzictwa kulturowego i promocję sztuki, Amatorski Klub Filmowy „Klaps” z okazji pięknego jubileuszu zasługuje na zbiorową nagrodę okolicznościową.

Nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych przeznaczymy na sprzęt filmowy i fotograficzny, który posłuży rozwojowi klubu.