Książki dostępne są w sprzedaży!
Kontakt:

Krzysztof Puzik

tel.: 603 276 147

Michał Kajstura i Krzysztof Puzik mieszkańcy gminy Chybie, miłośnicy historii regionu, kolekcjonerzy pamiątek związanych z Ziemią Cieszyńską. Planują wydanie w formie książkowej szeregu opracowań dotyczących wartych upamiętnienia dziejów gminy Chybie, które nie do końca są przez wszystkich znane.

“Z DZIEJÓW GMINY CHYBIE – CUKROWNIA CHYBIE  W FOTOGRAFII
Pomysł stworzenia i wydania albumu o Cukrowni, wziął się z chęci uratowania od zapomnienia i ukazania szerszemu gronu, pamiątek jakie udało się odnaleźć w okolicznych domach.
            Cukrownia Chybie zasługuje na wspomnienie z racji tego, że praktycznie każda rodzina w gminie Chybie w jakimś stopniu była związana z tym największym w regionie zakładem produkcyjnym. Cukrownia w latach świetności zatrudniała około tysiąc osób, stając się dla niektórych rodzin głównym źródłem utrzymania. Oprócz mieszkańców tutejszej gminy prace znajdowali również mieszkańcy okolicznych miejscowości.
            Niniejszy album ukazuje zmiany jakie zachodziły w zakładzie na przestrzeni dziesiątek lat. Dzięki zebranym materiałom archiwalnym możliwe jest „przeniesienie w czasie” od powstania, poprzez okres międzywojenny, II wojnę światową, lata PRL-u, aż po likwidacje.

„Z DZIEJÓW GMINY CHYBIE – HISTORIA PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W CHYBIU
            Książka „Z dziejów gminy Chybie. Historia parafii Chrystusa Króla w Chybiu.” jest drugim tomem z serii „Z dziejów gminy Chybie…”, którą zapoczątkowaliśmy w 2011 roku wydając książkę „Z dziejów gminy Chybie. Cukrownia Chybie w fotografii”. Książkę udało się ukończyć po trzyletnich przygotowaniach, które jakby się wydawało na początku nie były wcale łatwe.
            Udało nam się zgromadzić kilka tysięcy fotografii, dokumentów i różnego rodzaju pamiątek związanych z historią chybskiego kościoła. Książkę zadedykowaliśmy pamięci Franciszka Przewoźnika (1883-1969), który w swoim pamiętniku z lat 1925-1935 opisał przebieg budowy kościoła i początki powstania życia parafialnego w naszej gminie. Wydanie tej książki nie było by możliwe bez pomocy osób, które udostępniły nam liczne pamiątki oraz pomogły uzupełnić brakujące opisy.
            Początki „parafii” zamieszczone w pierwszej części książki, zostały odtworzone
w głównej mierze na podstawie informacji zawartych w prasie lokalnej m.in. Gwiazdce
Cieszyńskiej i Głosie Ludu Śląskiego oraz dzięki naszym prywatnym zbiorom. Bardzo
pomocne okazały się relacje i pamiętniki ówczesnych mieszkańców Chybia: Franciszka
Przewoźnika, Roberta Cieleckiego, Jana Fajkisa, Pawła Kojzara i Zuzanny Sosny.
            Książka zawiera oprócz historii parafii, historię stowarzyszeń przykościelnych, życiorysy proboszczów, wikarych i wszystkich sióstr zakonnych, zakonników i księży pochodzących z naszej parafii.

Trzecia część serii „Z dziejów gminy Chybie” została poświęcona historii Orkiestry Dętej Cukrowni Chybie. Została ona przygotowana w 80-tą rocznicę jej powstania. Przybliżamy w niej krótki rys historyczny orkiestry, ale główną część stanowią życiorysy ludzi, którzy przez dziesięciolecia z wielką pasją i oddaniem tworzyli jej historię. Książka została wzbogacona archiwalnymi zdjęciami. Na najstarszych z nich możemy zobaczyć jak członkowie orkiestry prezentowali się już w pierwszych latach swojej działalności.

Czwarta część z serii Z dziejów gminy Chybie została poświęcona osobom, które zginęły w niemieckich więzieniach i obozach zagłady. Książka ta będzie stanowiła pierwszą część dotyczącą wojennych losów mieszkańców gminy Chybie. Temat ten jest bardzo rozległy i nie można go ująć w jednotomowym opracowaniu. W pierwszej kolejności zaczęliśmy od osób, które zginęły w niemieckich więzieniach i obozach zagłady bądź też zmarły krótko po wyjściu na wolność wskutek przeżytych tam tortur. Właśnie im poświęcona jest niniejsza publikacja. Nie można też zapomnieć o osobach, które zginęły w Wojnie Obronnej, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, tych którzy siłą zostali wcieleni do wojska niemieckiego, o ofiarach Katynia oraz ofiarach działań frontowych w 1945 roku. Kolejną grupę stanowią wszyscy ci, którzy przeżyli niemiecką i sowiecką niewolę. Należy również pamiętać o ofiarach pierwszych lat PRL-u, ale to już tematy na kolejne opracowania.        Nikt jak dotąd nie zdecydował się na rzetelne upamiętnienie męczeństwa mieszkańców naszej gminy, dlatego też podjęliśmy ten trud. Materiały, które udało się zebrać w niniejszej publikacji tworzą niejako pomnik ich pamięci. Zamieszczone życiorysy zostały wzbogacone wybranymi materiałami archiwalnymi, do których zdołaliśmy dotrzeć przez ostatnie osiem lat. Wiele z nich udało się wzbogacić zdjęciami portretowymi ofiar oraz reprodukcjami ich własnoręcznych podpisów. Zebraliśmy informacje o śmierci 171 osób, w tym 101 mężczyzn, 49 kobiet i 21 dzieci. Najmłodszą ofiarą jest roczna Sulamita Tabacznik rozstrzelana razem z rodzicami w Kownie, a najstarszą Pinkus Surawski, który w chwili śmierci miał około 90 lat. Jesteśmy świadomi, że opracowanie to nie jest kompletne, a osób które zginęły w obozach czy więzieniach mogło być znacznie więcej.