Projekt pod tytułem „Gminne Archiwum Cyfrowe. Tworzenie i uruchomienie ogólnodostępnego archiwum gminy Chybie”, który sfinansowano ze środków Fundacji PZU będzie trwał od 1 września 2020 do 31 maja 2021 roku.

Najważniejsze informacje o projekcie

Opis

W gminie Chybie od 50 lat działa Amatorski Klub Filmowy „Klaps”, który w filmie i fotografii utrwala naszą rzeczywistość. Dotąd ten unikatowy zbiór nie był powszechnie dostępny. Postanowiliśmy to zmienić i oddać społeczności lokalnej jej spuściznę. Tworzymy Gminne Archiwum Cyfrowe (GAC) ze zbiorów AKF „Klaps” i z materiałów rozproszonych w domowych i innych archiwach. Lokalna historia ta codzienna i odświętna, zarazem nasze dziedzictwo kulturowe zasługują na ochronę i upowszechnienie.

Przyczyny powstania projektu

W 2019 roku AKF „Klaps” obchodził jubileusz 50-lecia, przygotowania stały się okazją do wzmożenia prac nad uporządkowaniem ogromnego archiwum klubu. Zbiór fotografii i przezroczy liczy dziesiątki tysięcy, filmów, etiud i zapisów dokumentalnych mamy ponad 200. Klub z wielkim zaangażowaniem zapisuje lokalną historię i stara się te zapisy upubliczniać. Lecz brakuje szerokiego dostępu do zbiorów klubu, które są dobrem wspólnym społeczności naszej gminy. Dotychczasowa forma ich prezentacji (pokaz podczas imprezy, spotkania) cieszyła się dużą popularnością, ale umożliwiała zaledwie ograniczony dostęp do wybranego fragmentu wspólnego, nam mieszkańcom gminy Chybie, dziedzictwa kulturowego i zapisu naszej historii.

Główne cele

  • pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego opracowanie
  • zabezpieczenie, digitalizacja i udostępnienie zbioru archiwaliów AKF „Klaps”
  • zainicjowanie akcji wzbogacania zbiorów materiałów wizualnych o gminie Chybie
  • utworzenie i rozwój ogólnodostępnego chybskiego Gminnego Archiwum Cyfrowego

Pośrednie cele projektu

  • zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w ochronę i dbałość o własną historię i spuściznę
  • wykorzystanie i pokazanie potencjału AKF „Klaps”
  • zgromadzenie i skupienie rozproszonych archiwalnych materiałów wizualnych (fotografii, filmów)
  • zwiększenie świadomości o wartości fotografii, filmów z domowych zbiorów jako śladów historii lokalnej społeczności

Partnerzy

W tworzenie GAC będą zaangażowani nasi partnerzy z organizacji, instytucji, byłych władz lokalnych – głównie seniorzy, dysponenci archiwów i wiedzy o lokalnej historii są to gminne Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, gminne OSP, UTW, Kółko rolnicze i inne. A także gmina Chybie, gminne szkoły, Biblioteka Publiczna, parafie gminne Do grona partnerów zaliczamy także media lokalne na czele z dwutygodnikiem „Nowa Formacja” i portalem OX.PL.

Ważne wydarzenia

wykład inauguracyjny

cykl otwartych spotkań dla mieszkańców gminy poświęconych prezentacji archiwaliów

cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6 – 8) poświęconych prezentacji archiwaliów

Zespół realizatorów

Anna Zachurzok (koordynatorka projektu)  mieszka, działa i pracuje w Chybiu. Humanistka z dyplomami magistra wychowania plastycznego oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Zawodowo związana z Gminnym Ośrodkiem Kultury, współpracuje z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Członkini AKF „Klaps”. Tworzy i prowadzi projekty społeczne i edukacyjne. Zawodowo i hobbystycznie jest skoncentrowana na rozwijaniu, promowaniu i umacnianiu tradycji filmowych w Chybiu, bo uważa, że „Klaps” i film to najważniejszy element lokalnej tożsamości.

Józef Brzóska (wykonawca) od 1979 roku członek AKF „Klaps”, autor wielu filmów dokumentalnych i zapisów, relacji. Posiadacz dużego archiwum filmowego i fotograficznego związanego z „Klapsem” i gminą Chybie. Współwykonawca pierwszej, częściowej digitalizacji materiałów filmowych klubu. W ramach projektu wykona digitalizację materiałów filmowych zarejestrowanych na taśmie VHS.

Renata Jeromin (wykonawczyni) absolwentka studiów I stopnia Animacji społeczno-kulturalnej z edukacją kulturalną na Uniwersytecie Śląskim, studentka studiów II stopnia na kierunku Kultury mediów na UŚ. Członkini AKF „Klaps” od 2011 r. Pasjonuje się fotografią. Od kilku lat współpracuje z GOK jako wolontariuszka. Od roku administruje profilem AKF „Klaps” na FB, zajmuje się też stroną www klubu. W ramach projektu wykona digitalizację fotografii, slajdów, negatywów.

Jędrzej Pisarek (wykonawca) student Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego na UŚ w Katowicach na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Członek AKF „Klaps” od 2012 roku, autor filmów fabularnych i dokumentalnych. Od roku instruktor zajęć filmowych dla młodzieży. Wieloletni wolontariusz GOK. Pasjonuje go technika filmowa dawna i współczesna. Będzie odpowiedzialny za digitalizację materiałów filmowych.

Artur Kurkiewicz (wykonawca) właściciel Agencji Reklamy i Marketingu Artur Kurkiewicz – jednej z najstarszych na Śląsku. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego – ukończył politologię i dziennikarstwo. Ceniony wykładowca i trener. Prywatnie znawca historii i literatury. Prezes zarządu Stowarzyszenia Nostra Patrumque Memoria – Historia na dotyk. Flagowe projekty Stowarzyszenia to: „Ludzie nauki dla Niepodległej” oraz „Wielcy Polacy – Nieznani wynalazcy”. W ramach projektu przygotuje i wygłosi wykład podnoszący świadomość znaczenia lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.