Tradycja zawodów pożarniczych w naszej gminie sięga lat 50. Brały w nich udział jednostki gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostka cukrownicza a także z sąsiedniej gminy Strumień. Dziś także druhowie zmagają się w zawodach.