Święto pracy (jak podaje Wikipedia) jest obchodzone od 1890 roku, a w naszym kraju w 1950 roku zostało ustanowione świętem państwowym. Z okazji święta klasy robotniczej w PRL odbywały się pochody i akademie.