W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odbywały się fasadowe wybory, rejestrowano jedną listę (w 1980 roku był to Front Jedności Narodowej), manipulowano wynikami i frekwencją – zawsze wysoką, przekraczającą 90%. Obywatele z różnych powodów (także z obawy przed represjami) tłumnie brali udział w wyborczym spektaklu. Na fotografiach mieszkańcy gminy biorący udział w wyborach, lokal wyborczy mieścił się w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chybiu.

Informacja o wyniku wyborów do Sejmu PRL z 23 marca 1980 roku: https://www.prawo.pl/akty/m-p-1980-9-37,16819821.html