UCZTA I

Praca nad porządkowaniem archiwalnych zbiorów „Klapsa” owocuje różnorakimi odkryciami, jednym z nich jest odnalezienie „zaginionego” materiału z inscenizacji tradycyjnego wesela z 1973 roku. Spektakl rejestrowała regionalna telewizja i oczywiście „Klaps”. W filmie Jana Dzidy i na fotografiach widać Józefa Orawca z kamerą, szkopuł w tym, że nikt nie umiał zidentyfikować tego materiału w żadnym filmie, aż do teraz. Dzięki Jędrzejowi Pisarkowi, który porównał digitalizowane taśmy wiemy, że filmy „Uczta I” i „Uczta II” zawierają ujęcia z tamtego wydarzenia.
O filmach pisano: Osobliwe, autorskie kino Józefa Orawca, będące próbą połączenia kina dokumentalnego z kinem eksperymentalnym. Nowatorska forma filmowa w początkach działalności AKF „KLAPS” wybijała się zdecydowanie na tle innych propozycji realizatorów klubu.
Dyptyk filmowy. Kolor i różne efekty, otrzymane przy pomocy animacji, dają ciekawe spojrzenie na sprawy bardzo prozaiczne. (z dokumentu „Powstanie i działalność Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” w Chybiu. 1969 – 1973