TOPL

Rok produkcji: lata 70.
Dane techniczne filmu: czarno-biały, 8 mm, 10:34 min.
Ekipa: członkowie AKF Klaps

Opis:
Zapis ukazuje ćwiczenia i działania rozmaitych formacji obrony cywilnej działających w cukrowni. W materiale scalono różne fragmenty, pokazujące elementy ćwiczebnych alarmów, musztry, meldunków, prac na terenie zakładu.

Po drugiej wojnie światowej powołano pierwszą ogólnopolską, państwową organizacje, mająca za zadanie pomaganie ludności cywilnej w przypadku wszelkich zagrożeń. Struktury TOPL były formowane w zakładach pracy oraz na osiedlach mieszkalnych. Terenowa Obrona Przeciwlotnicza nie posiadała jednak oficjalnego umundurowania. W roku 1965 przeprowadzono reformę w wyniku której TOPL przeformowano na Powszechną Samoobronę. Jednostki PS podzielono na dwa typy: Zakładowe Oddziały Samoobrony i Terenowe Oddziały Samoobrony. Powszechna Samoobrona składała się z oddziałów wyspecjalizowanych w poszczególnych zadaniach. Kolejna reforma miała miejsce w roku 1973. Powszechną Samoobronę przekształcono wówczas w Obronę Cywilną. Na początku jej symbolem był orzełek analogiczny do używanego przez Powszechną Samoobronę, jednak litery PS zastąpiono skrótem OC. Oficjalną oznaką wszystkich formacji OC było pomarańczowe kółko z niebieskim trójkątem, a pod spodem napis „Obrona Cywilna PRL” – naszywkę taką noszona na ramieniu munduru. Na nakryciach głowy (berecie lub hełmie) noszono zaś okrągłą naszywkę z orzełkiem i literami OC po bokach. Obrona Cywilna posiadała też oficjalne umundurowanie.
(za: http://blog-strefa.blogspot.com/2018/10/krotka-historia-obrony-cywilnej-prl.html)

>