Ochotnicze Hufce Pracy

Rok produkcji: 1970
Dane techniczne filmu: czarno-biały, 8 mm, 2:39 min.
Ekipa:
zdjęcia: Stanisław Szweblik

Opis:
Krótki dokument Stanisława Szweblika pokazuje budowę dworca autobusowego w Skoczowie. Kobiety i mężczyźni wznoszą mury, pracuje ciężki sprzęt. Socjalistyczne społeczeństwo buduje ojczyznę. Utwór zachował się w całości, wraz z planszami tytułowymi. Ochotnicze Hufce Pracy istnieją do dziś.
Uchwała Rady Ministrów Nr 201/58 z dnia 13 czerwca 1958 roku powołała do życia Ochotnicze Hufce Pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej. Jako główne zadania OHP określano niesienie pomocy w rozwijaniu gospodarki narodowej oraz stworzenie uczestnikom hufców zwanych w tym czasie ‚junakami’ możliwości uzupełnienia wykształcenia ogólnego, a zwłaszcza podstawowego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych. Podstawową formą działalności Ochotniczych Hufców Pracy były hufce stacjonarne dla pełnoletnich. Hufce stacjonarne dla pełnoletnich i młodocianych delegowano do pracy tam gdzie odczuwalny był znaczny deficyt rąk do pracy. Lata dziewięćdziesiąte to okres, w którym zreformowane OHP potwierdziły swoją przydatność społeczną, stały się komplementarnym ogniwem systemu edukacji, opieki i wychowania.
(za: http://www.swietokrzyska.ohp.pl/zarys-historii-ochotniczych-hufcow-pracy/)