Harcerze

O burzliwej i skomplikowanej historii harcerstwa w Polsce warto poczytać, chociażby w Wikipedii czy na stronach podobnych tym: https://histmag.org/miedzy-oporem-a-przystosowaniem-harcerstwo-w-prl-13446 (dostęp 7.04.2021), https://zhp.pl/odkryj/historia-harcerstwa (dostęp 7.04.2021) zaś o losach ruchu harcerskiego w naszej gminie pisał Wojciech Kiełkowski w książce „Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności”. W okresie powojennym w naszej gminie z organizacją harcerstwa zostały powiązane szkoły, w każdej z gminnych szkół utworzono drużyny harcerskie i zuchowe. Wyjątkowo prężnie harcerstwo rozwijało się w mniskiej szkole pod opieką Stefanii Siąkały. Drużyny harcerskie działają w gminie do dziś.

.