Cukrownia przed wojną

Zarządcy Komory Cieszyńskiej, obserwując rozwój uprawy buraka i bazy surowcowej, pod koniec XIX wieku, zdecydowali o budowie na Śląsku Cieszyńskim cukrowni. Rozważano lokalizację zakładu w Drogomyślu, ale ostatecznie infrastruktura kolejowa wraz z nowym dworcem, urząd pocztowy i sieć wodna przeważyły na rzecz Chybia. Najpierw od 1882 roku działała fabryka przerobu buraków, ale już w 1884 oddano do użytku cukrownię. Wojciech Kiełkowski w książce „Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności” pisze: Stwierdzić należy, że wybudowanie cukrowni ożywiło i zaktywizowało życie społeczne, polityczne i gospodarcze w Chybiu i okolicy. Właściwie od rozpoczęcia budowy, a w szczególności, gdy już fabryka została uruchomiona, stała się ona prawdziwym błogosławieństwem dla okolicy. (…) Wraz z austriackimi i czeskimi zarządcami do Chybia i okolic zaczęli też zjeżdżać fachowcy i robotnicy fizyczni, bowiem zasoby lokalnej siły roboczej wyczerpały się już w pierwszych latach funkcjonowania fabryki. Skutkiem tego w okresie od 1880 do 1900 roku liczba ludności Chybia wzrosła o około 83%. We wspomnianej książce wiele miejsca poświęcono cukrowni jej rozwojowi, znaczeniu i wreszcie likwidacji. Michał Kajstura i Krzysztof Puzik poświęcili fabryce piękny album z cyklu „Z dziejów gminy Chybie”.

1 – ok. 1938 r. widok od strony stawu fabrycznego

2 –

3 – ok. 1910 r. budynek kasyna cukrowniczego

4 – ok. 1910 r. cukrownia Chybie

5 – Cukrownia przed wojną

6 – Cukrownia przed wojną

7 – Cukrownia przed wojną

8 – Cukrownia przed wojną

9 – Cukrownia przed wojną

10 – laboratorium cukrowni lata 30. XX wieku

11 – ok. 1900 r. litografia, widok centralny na cukrownie i budynek AKF „Klaps”

12 – ok. 1900 r. litografia, widok  na cukrownie

13 – magazyn cukrowni lata 30. XX wieku

14 – ok. 1900 rok, arcyksiążęca fabryka cukru

15 – ok. 1930 r. Sala widowiskowa cukrowni Chybie

16 – 1935 r. rozładunek buraków do spławni

17 – Ryszard Bilewicz

18 – Robert Cielecki

19 – Józef Lach

20 – Tadeusz Dębiński – pierwszy polski dyrektor cukrowni

21 – 2.02.1929 r. srebrne wesele dyrektora Dembińskiego

22 – ok. 1935 r. Msza w cukrowni

23 – Pracownicy cukrowni w Chybiu przed wejściem do zakładu

24 – 1937 r. Pożegnanie emerytów

.