Chybskie Wesele

W 1973 roku zostało zorganizowane w Chybiu inscenizowane tradycyjne wesele. Było to ogromne przedsięwzięcie i udało się dzięki zaangażowaniu wielu osób i organizacji. Celem projektu było przypomnienie zwyczajów i obrzędów związanych z uroczystościami weselnymi. Temat i wydarzenie przyciągnął „Klaps”, ale również telewizję regionalną, wesele zostało sfilmowane przez amatorów i profesjonalistów, sfotografowane i zapamiętane. Sama realizacja tej ciekawej idei przyniosła zamierzone skutki, zdołano utrwalić w fotografii i na taśmie filmowej obyczaj weselny, ale zaowocowała też powstaniem zespołu regionalnego, który funkcjonował przez wiele lat.

Nowa galeria stworzona 20.05.2021

Galeria stworzona 24.03.2021