Capstrzyk w Chybiu, 1982 rok.

W 2018 roku został zlikwidowany pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, który stał pomiędzy budynkami urzędu gminy i szkoły. W okresie PRL składanie kwiatów, honorowa warta były ważnymi i obowiązkowymi punktami wielu imprez. Przemarsz pod pomnik, składanie kwiatów i upamiętnienie poległych żołnierzy a także zaakcentowanie związków z ZSRR stanowiło zasadniczą treść capstrzyków