26.09.2014 (piątek) godz. 19.00

salka AKF „Klaps”

WYSTAWA FOTOGRAFII „OBSERWACJE” grupy fotograficznej „C41” ze Strumienia

Grupa C41 istnieje od 2008 roku i od tego czasu przewinęło się przez nią już około 30 osób. Liczba ta zachwyca, bo zajęcia fotograficzne nie należą do najbardziej popularnych wśród młodych odbiorców.

Od samego początku pasjonaci fotografii spotykają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu, który wspiera ich zarówno w części warsztatowej, jak też pomaga w eksponowaniu prac podczas wystaw indywidualnych i zbiorowych. Ponadto grupa C41 brała udział w plenerach fotograficznych w Lanckoronie oraz w Żylinie na Słowacji gdzie już dwa razy miała okazję wystawiać swoje prace. Członkowie C41 są również pomysłodawcami i organizatorami Strumieńskiego Festiwalu Artystycznego SFArt, który w tym roku będzie organizowany po raz czwarty. W 2013 roku, z inicjatywy grupy, zarejestrowano również stowarzyszenie SFArt, którego celem jest organizacja wspomnianego festiwalu, jak również wystaw i imprez promujących szeroko

Pojętą kulturę. Skład regularnie spotykających się osób w grupie ulega zmianom, lecz kontakt

Pomiędzy członkami grupy nie zanika. Ta relacja jest czymś, czego sami członkowie nie potrafią określić, czymś, co pozwala utrzymywać stałe kontakty.