Z rodzinnego albumu Zachurzoków
Fotografie z albumu rodziny Zachurzoków, przedstawiają Janinę i Alojzego Zachurzoków oraz ich dzieci. Widać na nich także rodzeństwo Janiny z domu Puzoń a także krewnych Alojzego Zachurzoka.
Na zdjęciach zachowały się ślady codzienności lat 50. i 60. XX wieku – możemy zobaczyć jak świętowano, jak wyglądało wnętrze sklepu, jak się ubierano, ale także przekonać się jak wówczas wyglądały zabudowania przy dzisiejszej ulicy Kopernika w Mnichu, okolice mniskiej szkoły, budynki w centrum Chybia oraz domy przy ulicy Dworcowej.