Szkubaczka

Rok produkcji: 1970
Gatunek: dokument
Dane techniczne filmu: czarno-biały, 8 mm, 4:41 min.
Zespół realizatorski: Józef Orawiec, Franciszek Dzida, Jan Dzida, Stanisław Malinowski

Zimą 1970 roku filmowcy z AKF „Klaps” pracowali nad kilkoma filmami, jednym z nich był dokument o tradycyjnym kobiecym zajęciu na zimowe miesiące. Gęsie pióra należało zgromadzić a następnie oddzielić twardą stosinę czy dudkę, pozostały puch był używany do robienia poduszek i pierzyn. Szkubanie pierza zgromadziło sąsiadki, koleżanki, krewne, pracują i śpiewają, żartują, rozmawiają. Starsze pokazują młodym jak się wykonuje ważną pracę i objaśniają im świat. Na piecu gotuje się posiłek, z obrazów na ścianach spoglądają święci, a gospodarz sam oporządza zwierzęta –świniaki, krowę z cielęciem i konia, po obejściu plącze się piesek. To piękny obraz nieistniejącego dziś zajęcia i tradycji, którą dziś praktykuje się w innych okolicznościach i coraz rzadziej. Zachowana oryginalna plansza początkowa z tytułem i określeniem realizatorów