Spotkanie emerytowanych pracowników cukrowni. Rok 1980

Cukrownia była największym pracodawcą w gminie, była też ośrodkiem życia społecznego poprzez mecenat kulturalny i animowanie sfery sportowo-rekreacyjnej. Zakład dbał o swoich pracowników, ich dzieci a także emerytów. Organizowano spotkania dla seniorów, którzy dawniej pracowali w cukrowni.