Spartakiada – migawki.

Część III

Rok produkcji: lata 70.
Gatunek: dokument
Ekipa: Zespół AKF Klaps
Dane techniczne filmu: czarno-biały, 8 mm, 19:50 min.

Opis:
Encyklopedia PWN podaje, że spartakiada to forma masowych zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, rozgrywanych zwykle w jednym czasie i miejscu; nazwa wywodzi się od imienia rzymskiego gladiatora Spartakusa; pierwszą spartakiadę zorganizowano 1928 w ZSRR; po II wojnie światowej spartakiady rozgrywano głównie w krajach socjalistycznych.
Była to więc jedna z form organizacji życia obywateli PRL i przejawów koncepcji społecznej systemu. W Chybiu odbyły się dwie lub trzy tego typu imprezy, jedna z nich miała rangę wojewódzkiej. Zgromadzony materiał ze spartakiad podzieliliśmy na trzy części, nie sposób bowiem zidentyfikować ich precyzyjnie. Dokumenty pokazują najważniejsze elementy imprezy: przemarsz delegacji zakładowych z flagami, transparentami, emblematami przez miejscowość, przygrywającą orkiestrę, odpalanie znicza, przemówienia władz z honorowej trybuny. Rozgrywano kilkanaście konkurencji: przeciąganie liny, skok w dal, pchnięcie kulą, mecz piłki nożnej, mecze siatkówki, bieg na krótkim i długim dystansie. W zawodach brały udział kobiety i mężczyźni. Ważnym momentem była dekoracja zwycięzców. Ale prawdziwym tematem filmów są ludzie, ich emocje, zmęczenie, znudzenie, oczekiwanie i ruch zawodników uczestniczących w poszczególnych konkurencjach. Dużo tu poszukiwań i zabiegów formalnych, zdjęcia były rejestrowane z kilku kamer, są zbliżenia i plany ogólne, perspektywa żabia, kontrplany, śledzenie lotu piłki, dynamiczny montaż, zwolnione zdjęcia. Prawdziwą gratką jest fakt, że jeden z filmów nakręcono na taśmie kolorowej. Wydaje się, że realizacja tego materiału była dobrze przygotowana i sprawiła autorom przyjemność.