Saturacja w cukrowni

O procesie w encyklopedii piszą tak: karbonatacja [łac.], saturacja, w technologii cukrowniczej proces nasycania (uprzednio nawapnionego) soku buraczanego dwutlenkiem węgla, w celu wytrącenia osadu węglanu wapnia, adsorbującego z soku koloidowe zanieczyszczenia, tzw. niecukry powstający podczas karbonatacji osad saturacyjny jest oddzielany w dekantatorach i na filtrach.

(https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/karbonatacja;3920360.html; dostęp 04.05.2021)

A w obiektywie Klapsowiczów saturacja to pretekst do ciekawych zabaw światłem i serii portretów.