RKS „Cukrownik” Chybie – sportowcy, działacze, wydarzenia

Krótki rys historyczny klubu sportowego znajdziemy na stronie gminy Chybie www.chybie.pl :

„Bogatą przeszłością i wieloma osiągnięciami chlubi się Robotniczy Klub Sportowy „Cukrownik”. Powstał w roku 1937. Początkowo istniały 3 sekcje: piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Ta ostatnia należała do najsilniejszych na Śląsku Cieszyńskim. Działacze zbudowali na terenie przylegającym do byłej strzelnicy pierwsze prymitywne boisko do piłki nożnej. W okresie drugiej wojny światowej życie sportowe zamarło, ale natychmiast po wojnie, w roku 1945, RKS wznowił działalność. Działała wówczas jedyna sekcja piłkarska. W 1947 r. Klub przejął sekcję gimnastyczną OM TUR. Zaczęli także odnosić sukcesy lekkoatleci. W 1948 r. działały sekcje piłki nożnej, gimnastyczna i lekkoatletyczna. W 1950 r. został oddany do użytku budowany siłami społecznymi, przy finansowym wsparciu Cukrowni, pawilon sportowy. W latach 60. rozpoczęto forsować inwestycje. Dzięki temu powstało doskonałe zaplecze w postaci stadionu i 2 dodatkowych boisk oraz w 1979 r. pełno wymiarowa hala, która umożliwia uprawianie tenisa, siatkówki i koszykówki, a nawet piłki nożnej (…)”

Zaś w fotograficznych zbiorach AKF „Klaps” i domowych archiwach znajdujemy zdjęcia drużyn, działaczy, wydarzeń z udziałem „Cukrownika”. Zainteresowanych współczesnym życiem klubu odsyłamy na ulicę Sportową, gdzie wciąż działają sekcje, odbywają się wydarzenia sportowe, są boiska, hala i zabudowania klubowe, warto też zajrzeć na FB https://www.facebook.com/rkscukrownik

 

Zdjęcie numer 26 – otwarcie nowej trybuny stadionu RKS Cukrownik przełom lat 50 i 60 tych

Zdjęcie numer 27 – zarząd RKS CukrownikChybie lata 60 te wodrodzie przedszkola Cukrowni