Oświata przed wojną

Zebrane w katalogu fotografie pochodzą z okresu międzywojennego i przedstawiają uczennice i uczniów oraz ich nauczycieli ze Szkoły Powszechnej w Chybiu bądź do Szkoły w Mnichu. W tym czasie funkcjonowały jeszcze dwie szkoły w Zarzeczu. O historii szkolnictwa  w Chybiu warto poczytać w książkach Wojciecha Kiełkowskiego: „Dzieje szkoły w Chybiu od czasów austriackich do współczesności” oraz „Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności”.


Zdjęcia znajdują się pod szczegółowym opisem. Postanowiliśmy podzielić ten katalog na dwie kategorie: budynki szkół oraz zdjęcia klasowe.

Fotografia 1
Mnich-Szkoła Podstawowa ok.1945r.

Fotografia 2
Szkoła i gmina-Chybie.

Fotografia 3
Szkoła podstawowa w Chybiu po rozbudowie przed wojną.

Fotografia 4
Szkoła nr 1 w Zarzeczu lata dwudzieste XX wieku.

Fotografia 5
Stara szkoła w Chybiu.

Fotografia 6
Nowa szkoła w Chybiu.

Fotografia 7
Budowa Szkoły w Chybiu przed wojną.

Fotografia 8
Budowa szkoły nr 1 w Zarzeczu przed wojną.
Fotografia 9
Zdjęcie z 1927 roku przedstawia I klasę Szkoły Powszechnej w Chybiu. Wychowawcą klasy był Roland Lenert  Starzyk

Fotografia 10
Zdjęcie z 1930 roku przedstawia klasę szkoły w Mnichu. Widoczny kierownik Paweł Kojzar, ks. Jerzy Rother oraz nauczycielka Franciszka Husarówna.

Fotografia 11
Zdjęcie z 1938 lub 1939 roku przedstawia jedną z klas szkoły w Chybiu. Na zdjęciu stoi Józef Babisz, w pierwszej ławce siedzą Otylia Kanafek i Irena Wytrzens, w trzeciej ławce Wanda Machalica i Wanda Cielecka/Przewoźnik

Fotografia 12
Zdjęcie z roku 1931 przedstawia klasę V szkoły w Chybiu . Na fotografii Roland Lenert.

Fotografia 13
Zdjęcie z roku 1932 przedstawia uczniów ostatniej klasy Szkoły Powszechnej w Chybiu z nauczycielem Rolandem Lenertem

Fotografia 14
Grupa nauczycieli szkoły w Mnichu w czapce Paweł Kojzar przed wojną.

Fotografia 15
Występy młodzieży szkolnej okres międzywojenny.

Fotografia 16
Występy młodzieży szkolnej okres międzywojenny.

Fotografia 17
Komitet Rodzicielski przy szkole podstawowej w Chybiu 1935 r.

Fotografia 18
Nauczyciel szkoły w Mnichu. Dawid z uczniami 1938 r.

Fotografia 19
Nauczyciel Płonak z uczniami klasy 5 w1936 r.

Fotografia 20
Kierownik szkoły Józef Babisz z klasą, rok 1938
Na zdjęciu rozpoznano ś.p. Franciszka Stokłosę