KOŚCIÓŁ W CHYBIU DO 1945

Pierwsze inicjatywy dotyczące budowy kościoła w Chybiu pojawiły się jeszcze przed I wojną światową. Działało austriackie Towarzystwo Budowy Kościoła w Chybiu, gromadzono fundusze, materiały budowlane, czyniono starania urzędowe. Zbiórki organizowano podczas zabaw i festynów. Zabiegano o działkę budowlaną. Od 1921 roku inicjatywę przejmuje Polski Komitet Budowy Kościoła w Chybiu, któremu przewodzi Tadeusz Dembiński, dyrektor cukrowni. W 1927 oficjalne zezwolenie na budowę świątyni wydaje Kuria Diecezjalna w Katowicach i 19 czerwca poświęcono miejsce pod budowę. Projektantem kościoła był architekt inżynier Henryk Szołdra, który sprawował tez nadzór nad budową, o wystroju wnętrza decydował Jan Wałach, znany malarz z Istebnej. Po wielu perypetiach prace budowlane zakończono latem 1930 roku, zaś w październiku poświęcono kościół i zorganizowano pierwszy odpust.

Tę garść informacji podajemy za książką  „Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności” W. Kiełkowskiego. Warto sięgnąć także do pozycji „Z dziejów gminy Chybie. Historia parafii Chrystusa Króla w Chybiu.” wydanej przez Michała Kajsturę i Krzysztofa Puzika. Autorzy piszą tak:

Początki „parafii” zamieszczone w pierwszej części książki, zostały odtworzone w głównej mierze na podstawie informacji zawartych w prasie lokalnej m.in. Gwiazdce Cieszyńskiej i Głosie Ludu Śląskiego oraz dzięki naszym prywatnym zbiorom. Bardzo pomocne okazały się relacje i pamiętniki ówczesnych mieszkańców Chybia: Franciszka Przewoźnika, Roberta Cieleckiego, Jana Fajkisa, Pawła Kojzara i Zuzanny Sosny. Książka zawiera oprócz historii parafii, historię stowarzyszeń przykościelnych, życiorysy proboszczów, wikarych i wszystkich sióstr zakonnych, zakonników i księży pochodzących z naszej parafii.

Galeria z 12.08.2021

Galeria z 10.02.2021

Galeria z 12.08.2021

1 – Kościół w Chybiu 1930 r

2 – Centrum Chybia przed wojną

3 – Chybie lata 40 ul. Bielska

4 – Chybie-centrum około 1940

5 – litografia IX kosciół i szkoła w Zarzeczu około 1900 r

6 – centrum Zarzecza lata dwudzieste XX wieku

7 – Uroczystość poświęcenia kościoła w Chybiu 1930 r

8 – Przyjęcie ks Kubaczki dolny rząd 5 od lewej 1930 r

9 – Pamiątka I komunii Św 29 maja 1930 Chybie Rolan Lenert