Dożynki gminne lata 70.

Fotografie pokazują typowe peerelowskie święto, które służyło prezentacji władzy, pochwale władzy i jej sukcesów. W owym okresie dożynki miały charakter ściśle państwowego, laickiego święta, w którym wszakże udało się zachować tradycyjne elementy z dawnych obrzędów. W obchodach licznie brali udział przedstawiciele lokalnych władz partyjnych, widać sporo akcentów państwowych chociażby flagi czy propagandowe tablice, utrwalono trybunę, która pewnie posłużyła do wygłoszenia przemówień, ale są także występy koła gospodyń wiejskich, pojawia się wieniec, bochen chleba, ulicami gminy paraduje korowód. Wydaje się, że klapsowicze utrwalili obchody dożynek z 1973 lub 1974 roku, w czasie których gospodarzami byli Państwo Gabrysiowie. Na temat przemian i historii święta plonów warto poczytać, choćby w Wikipedii a o zmianach na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat porozmawiać z dziadkami, jak wiele się zmieniało.