Cukrownia Chybie – zdjęcia z książki M. Kajstury i K. Puzika

Pod galerią znajdują się opisy poszczególnych zdjęć.

Zachęcamy do pozostawienia komentarza.

 

001 – Widok od strony placu fabrycznego,ok.1925r.
002 – Widok na bramę wjazdową. Na pierwszym planie wagoniki kolejki wĻskotorowej kursujĻcej z cukrowni do składnicy buraków w Drogomyślu, ok. 1900r.
003 – Arcyksiążęca fabryka cukru i restauracja zakładowa, ok. 1900r.
004 – Brama wjazdowa, ok. 1900r.
005 – Po lewej budynek mieszkalny, obok portiernia, po prawej budynek kasyna, w którym mieściły się m.in. kino, stołówka, ok. 1930r.
006 – Portiernia, w bramie stoi portier Szczepan Pietraszko, ok. 1930r.
007 – Brama wjazdowa, 1938r.
008 – Brama wjazdowa z umieszczonym nad nią hasłem propagandy niemieckiej „Wir kapitulieren nie!”. (Nigdy nie kapitulujemy!), lata 40. XXw.
009 – stojaki na rowery znajdujące się przy portierni, 1938r.
010 – Zakładowy dystrybutor paliwa, 1938r.
011 – Główny budynek fabryczny, ok. 1895r.
012 – Główny budynek fabryczny, w którym mieściła się min.: surownia, dyfuzja, przerób wysłodków, rozlewnia główna cukru, ok. 1930r.
013 – Arcyksiążęcy hotel fabryczny, ok. 1900r.
014 – Sala widowiskowa cukrowni, ok. 1930r.
015 – Wnętrze kasyna urzędniczego, ok. 1930r.
016 – Widok od strony stawu fabrycznego, 1938r.
017 – Widok od strony stawu fabrycznego, 1938r.
018 – Arcyksiążęca fabryka cukru, ok. 1900r.
019 – Kampania cukrownicza, ok. 1935r.
020 – Od lewej piec wapienny, kotłownia, elektrownia, wieża ciśnień, ok. 1935r.
021 – Piec wapienny, ok. 1930r.
022 – Grupa pracowników przed budynkiem administracyjnym, 1901r.
023 – Budynek administracyjny, ok.1930r.
024 – Biura administracji cukrowni, ok. 1930r.
025 – Biuro dyrektora Tadeusza Dembińskiego, ok. 1930r.
026 – Po lewej budynek administracyjny, z prawej budynek mieszkalny tzw. „Biały dom”, ok. 1930r.
027 – Laboratorium, ok. 1930r.
028 – Staw fabryczny, w dali „Biały dom”, 1938r.
029 – Odstojniki, w dali budynek urzędniczy i kasyno, ok. 1930r.
030 – „Willa”, w której mieszkali m.in. dyrektorzy cukrowni, ok. 1895r.
031 – Droga biegnąca wzdłuż pierwotnego ogrodzenia cukrowni, ok. 1895r.
032 – „Willa”- mieszkanie min. dyrektorów cukrowni, ok. 1930r.
033 – Widok od strony stawu fabrycznego, ok. 1930r.
034 – Widok od strony obecnej ulicy Konopnickiej, ok. 1930r.
035 – Widok od strony obecnej ulicy Kolejowej, ok. 1930r.
036 – Widok od strony torów kolejowych, ok. 1930r.
037 – Widok od strony torów kolejowych, ok. 1900r.
038 – Widok od strony dworca kolejowego (magazyn cukru i warsztat mechaniczny), ok. 1935r.
039 – Surownia arcyksiążęcej Cukrowni Chybie. Drzeworyt, 1897r.
040 – Surownia mieściła się w głównym budynku fabrycznym, ok. 1925r.
041 – Pakowanie „głów cukru”, 1938r.
042 – Suszarnia „głów cukru”, ok. 1930r.
043 – Rąbaczki, 1938r.
044 – Skład buraków cukrowych na placu fabrycznym, 1938r.
045 – Spławnie buraczane, na drugim planie budynki dla pracowników, ok. 1930r.
046 – Wnętrze magazynu wysłodków, ok. 1930r.
047 – Dyrektor Rudolf Krajewski z szefem administracji Robertem Cieleckim, ok. 1935r.
048 – Waga (z lewej). Po prawej budynek mieszkalny, ok. 1935r.
049 – Miejsce składowania i rozładunku kamienia wapiennego i węgla. Zdjęcie, ok. 1925r.
050 – Osadniki, 1938r.
051 – Zniszczony podczas działań wojennych komin fabryczny, 1945r.
052 – Pakowaczki kostek cukru, lata 60. XX w.
053 – Odbudowa pieca wapiennego, ok. 1945r.
054 – Widok na melaśnik i składowisko węgla, ok. 1960r.
055 – Chłodnia kominowa, lata 60. XXw.
056 – Brygada racjonalizatorska, lata 70. XX w.
057 – Rampa s≥uŅöca do rozładunku buraków cukrowych, 1938r.
058 – Portiernia, 1938r.
059 – Rozładunek buraków do spławni, 1938r.
060 – Brama wjazdowa-zdjęcie wykonane po odbudowie za;kadu, koniec lat 40. XX w.