Capstrzyk strażacki. Lata 80.

Jak słusznie podkreśla Wojciech Kiełkowski w monografii „Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności” straż pożarna stanowiła istotny element życia społecznego i pełniła ważną i pożyteczną rolę w naszej społeczności. W latach 80. chybscy druhowie rozbudowywali strażnicę i czynili starania o wymianę samochodu bojowego. Na zgromadzonych fotografiach udokumentowano jeden z capstrzyków. W przemarszu wzięli udział strażacy z Chybia, lokalne władze, kierownictwo cukrowni, harcerze oraz nauczycielki, a wśród nich dyrektorka szkoły podstawowej w Chybiu pani Maria Chmura. Uczestnicy zebrali się przed cukrownią, przeszli ulicami Chybia pod Urząd Gminy, złożyli hołd pod pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej i tablicą upamiętniającą bohaterów pomordowanych w obozach koncentracyjnych, następnie przeszli pod halę sportową i tam wręczono odznaczenia i dyplomy. Ostatnie fotografie przedstawiają ognisko, które pewnie zakończyło uroczystości.