W lutym 1976 roku z wielką pompą obchodzono 31 rocznicę wyzwolenia Chybia. Uroczystość odbywała się w sali widowiskowej przy chybskiej cukrowni, widownia pełna, w pierwszych rzędach władze, na scenie występy dzieci, zespołu regionalnego, popularnego młodzieżowego bandu „Chorus”, dom kultury, w tym „Klaps”, zaangażowany. Foto-reportaż z uroczystości pokazuje samo święto, ale również świetnie utrwala codzienność, pozwala snuć domysły o warunkach w sali i o pogodzie – możemy być pewni,  że tamtego dnia był siarczysty mróz a w sali szwankowało ogrzewanie.

 

Tereny Podbeskidzia zostały wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej przez oddziały IV Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej,  z którym współdziałała 60. Armia I Frontu Ukraińskiego, pod dowództwem generała pułkownika Pawieła Kuroczkina. 6 kwietnia 1945 roku włączono ją bezpośrednio do IV Frontu Ukraińskiego. Czerwonoarmistów wspierała 8. armia lotnicza kierowana przez generała pułkownika Wasilija Żdanowa. Akcje zbrojne skierowane przeciw hitlerowcom prowadzili także wtedy polscy i radzieccy partyzanci. Wojska radzieckie nacierały na Podbeskidzie z wielkim rozmachem, rozbijając jednostki hitlerowskie i wyzwalając jego tereny spod ich okupacji. Główną siłą uderzeniową mającą zasadniczy udział w dziele wyzwolenia Podbeskidzia, stanowiła 38. armia ogólnowojskowa, dowodzona przez generała pułkownika Kiriłła Moskalenkę. Ta oswobodziła 11 lutego 1945 roku: Strumień, Zabrzeg, 12 lutego Chybie, Stare Bielsko, Wapienicę oraz Wodzisław Śląski.

/za: https://www.sucha24.pl/wydarzenia/item/1485-70-rocznica-wyzwolenia-podbeskidzia/

.